Genomi Medicina és Bioinformatikai Szolgáltató Laboratórium

Genomi Medicina és Bioinformatikai Szolgáltató Laboratórium két egysége,  a “Genomikai” Egység (NGS szekvenálási és egyéb szolgáltatások) és a BIOINFORMATIKAI Egység.
A szétválasztás csupán a hatékonyabb munkavégzést szolgálja, a két egység számára alapvető az összehangolt feladatvégzés.

 

BIOINFORMATIKAI EGYSÉG feladatkörei

 

 1. Az Illumina NGS (Next Generation Sequencing) szekvenátoron elvégzett futtatásokhoz kapcsolódó elsődleges bioinformaatikai elemzések (fastq és bam file-ok létrehozása).

2. Az NGS szerver felhasználói számára nyújtott szolgáltatások (adattárolás, számítási kapacitás biztosítása, genomok és programok telepítése és frissítése, pipeline-ok biztosítása, fellépő hibák elhárítása).

3. Szolgáltatási feladatok kollaborátorok és ügyfelek részére. Többek között: transzkriptomikai és genomikai elemzések, tanácsadás és adatok vizualizációja.

 4. Az egység működéséhez/fejlesztéséhez kapcsolható tevékenységek (jelenlegi és tervezett)
kurzusok és szemináriumok szervezése, pályázatokban partnerként megjelenés, LIMS rendszer bevezetése, műszerfoglalási naptárok, bioinformatikai fejlesztési stratégia kialakítása, és adatbiztonsági rutin kialakítása.

 Screen Shot 2017-02-12 at 9.46.30 PM